Forårsmessen i Aalborg Kongres & Kultur Center nedlægges

Bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED

BÆREDYGTIGHED

Hvad forstår vi ved bæredygtighed?
I AKKC arbejder vi ud fra devisen, at bæredygtighed betyder hensyn til mennesker, miljø og økonomi i alle beslutninger, vi tager som virksomhed. 
Det er også en god forretning, fordi vi skal sikre vores menneskelige, miljømæssige og økonomiske ressourcer for fortsat at kunne skabe vækst og beskæftigelse for Nordjylland og Aalborg - uden at gå på kompromis med nogle af dem.

Hvordan arbejder vi med bæredygtighed?
Tidligere har vi blot kaldt det sund fornuft, når vi støttede lokale initiativer og leverandører, når vi energioptimerede og når vi trak arrangementer og fokus til Aalborg og Nordjylland – i dag arbejder vi systematisk og strategisk med bæredygtighed.

I AKKC mener vi, at vi kan skabe værdi ved at arbejde med bæredygtighed ud fra de tre fokusområder: AKKC’s adfærd, AKKC’s drift og AKKC’s fysiske rammer. Det indebærer, at vi mener, vi kan gøre en forskel for mennesker, miljø og økonomi gennem konkrete handlinger. Det kan være ved at bakke op omkring bæredygtige organisationer og virksomheder, at vi ser på vores egne arbejdsgange med bæredygtighedsbriller, og at bæredygtighed bliver en del af vores gæsters oplevelse i AKKC.

Hvor vil vi hen med bæredygtighedsarbejdet?
Når AKKC gæstes af ca. 500.000 mennesker om året er det vores ønske, at de får et indtryk af AKKC som bæredygtigt eventsted – og at de selv præges til en mere bæredygtig adfærd til gavn for hele samfundet, både i offentligheden og i det private.

Det hidtil høje aktivitetsniveau i forhold til arrangementer, som har en positiv indflydelse på erhvervsturismen i Nordjylland, forventer vi at kunne bibeholde ved at sætte bæredygtighed højt på dagsordenen. Det gør vi, fordi kunder begynder at efterspørge en mere bæredygtig måde at afholde deres arrangementer på. Vi ønsker at skabe en bevidsthed hos disse kunder om, at AKKC tager opgaven seriøst.

Vores arbejde med bæredygtighed handler også om at bakke op omkring de tiltag, der igangsættes i Region Nordjylland i forbindelse med at brande området som bæredygtigt og som en grøn destination. Det gør vi ved at gå os selv efter i sømmene i forhold til, hvordan vi som event-sted kan bidrage til denne dagsorden.

GENERELT OM AKKC